Avtalen gir deg følgende dekning:
* verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
* ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
* reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
* kollektiv ansvarsforsikring for korpset (Norden og hele verden)
* lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr) (må tegnes separat)

I vår medlemsdatabase må det velges en forsikringskategori for hvert enkelt medlem:
M-Forsikret Med Instrument (inneholder verdisaksforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring)
U-Forsikret Uten Instrument (inneholder verdisaksforsikring (bortsett fra instrument), ulykkesforsikring, reiseforsikring)
I-Ingen forsikring (kun mulig for ikke-aktive medlemskategorier: styre/varamedlem og dirigent/instruktør)
Avtalen omfatter medlemmer i Norges Musikkorps Forbund. Gyldig forsikring avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMFs medlemsdatabase, og at premie er betalt innen fristen.
Detaljert informasjon kan du lese om i forsikringsvilkårene: Forsikringsvilkår 

Samarbeidet med Tryg Forsikring innebærer  også at medlemmer og støttespillerer til korpsene får inntil 23% rabatt på sine private forsikringer. I tillegg vil 3% av forsikringspremien som hvert medlem betaler gå tilbake til det lokale korps medlemmet velger å tilgodese. Det betyr at dess flere medlemmer som benytter seg av dette, dess større inntekter får korpset.

Det korpset som fikk mest inntekter fra forsikringsavtalen i 2016 fikk kr 34 065,-

Tryg kan gjerne være med på medlemsmøter, foreldremøter og lignende for å forklare mer om avtalen dersom dere ønsker det.

Ta kontakt med Jannike Sørensen i Tryg på telefon 950 58 665, eller på e-post : sorjan@tryg.no for mer informasjon eller for å bestille en rådgiver.

Forsikring ved underslag

Kollektiv ansvarsforsikring.
Noen reiseoperatører/festivalarrangører i utlandet krever forsikringsbevis fra korpsene. Ta kontakt på forsikring@musikkorps.no for å få bevis tilsendt.

Nyttig tips til korpsturen

Kontakt NMF på 815 56 777 eller forsikring@musikkorps.no

Se ellers våre ofte stilte spørsmål vedrørende forsikring.