I tillegg får du inntil 23% rabatt på dine private forsikringer. Les mer om dette på NMFs dedikerte sider på tryg.no.

 

For utøvende medlemmer i Norges Musikkorps Forbund er det obligatorisk å være forsikret (minimum forsikret uten instrument). Korpset kan velge i tillegg å forsikre instrumentene, samt tegne egen lagerforsikring.

 

Avtalen gir deg følgende dekning:

  • verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
  • ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
  • reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
  • kollektiv ansvarsforsikring for korpset (Norden og hele verden)
  • lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr) (må tegnes separat)

 

I vår medlemsdatabase må det velges en forsikringskategori for hvert enkelt medlem:
M – Forsikret Med Instrument (inneholder verdisaksforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring)
U – Forsikret Uten Instrument (inneholder verdisaksforsikring (bortsett fra instrument), ulykkesforsikring, reiseforsikring)
I – Ingen forsikring (kun mulig for ikke-aktive medlemskategorier: styre/varamedlem og dirigent/instruktør)

Gyldig forsikring avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMFs medlemsdatabase, og at premie er betalt innen fristen.
Detaljert informasjon kan du lese om i forsikringsvilkårene: Forsikringsvilkår

Samarbeidet med Tryg Forsikring innebærer  også at medlemmer og støttespillerer til korpsene får inntil 23% rabatt på sine private forsikringer. I tillegg vil 3% av forsikringspremien som hvert medlem betaler gå tilbake til det lokale korps medlemmet velger å tilgodese. Det betyr at dess flere medlemmer som benytter seg av dette, dess større inntekter får korpset.

 

Tryg kan gjerne være med på medlemsmøter, foreldremøter og lignende for å forklare mer om avtalen dersom dere ønsker det. Kontakt ditt lokale Tryg salgskontor dersom du ønsker det.

 

Forsikring ved underslag

Kollektiv ansvarsforsikring.
Noen reiseoperatører/festivalarrangører i utlandet krever forsikringsbevis fra korpsene. Ta kontakt på forsikring@musikkorps.no for å få bevis tilsendt.

Nyttig tips til korpsturen

 

Kontakt NMF på 930 50 692 eller forsikring@musikkorps.no

Se ellers våre ofte stilte spørsmål vedrørende forsikring.