Alle som tegner forsikringer på tryg.no/nmf får inntil 23 % rabatt på private forsikringer. Forsikringstaker velger hvilket korps som får hele 3 % av forsikringspremien rett i korpskassen! Dette kan du lese mer om på NMFs dedikerte sider: tryg.no/nmf.

Som et eksempel på hva et korps kan oppnå, fikk Nå Musikklag hele 168 500 kroner fra Tryg i 2020. Dette er ikke en engangsinntekt. Så lenge forsikringene som er tegnet opprettholdes, vil korpset få de 3 % som årlige utbetalinger i hele avtaleperioden.
Totalt betalte Tryg ut over 13 millioner i fjor til korpsene!

Tryg kan gjerne være med på medlemsmøter, foreldremøter og lignende for å orientere om avtalen dersom det er ønskelig. Disse kan også foregå på Teams eller Zoom. Kontakt ditt lokale Tryg salgskontor om dette.


Forsikringsavtalen for medlemmer i Norges Musikkorps Forbund:
Det er obligatorisk å være forsikret (minimum forsikret uten instrument). Korpset kan i tillegg velge å forsikre instrumentene, samt tegne egen lagerforsikring.

 

Avtalen gir deg følgende dekning:

  • verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
  • ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
  • reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
  • kollektiv ansvarsforsikring for korpset (Norden og hele verden)
  • lagerforsikring (instrumenter, uniformer, noter og annet korpsutstyr) (må tegnes separat)

I vår medlemsdatabase må det velges en forsikringskategori for hvert enkelt medlem:
M – Forsikret Med Instrument (inneholder verdisaksforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring)
U – Forsikret Uten Instrument (inneholder verdisaksforsikring (bortsett fra instrument), ulykkesforsikring, reiseforsikring)
I – Ingen forsikring (kun mulig for ikke-aktive medlemskategorier: styre/varamedlem og dirigent/instruktør)

Gyldig forsikring avhenger av at medlemmet er registrert med forsikring i NMFs medlemsdatabase, og at premie er betalt innen fristen.
Detaljert informasjon kan du lese om i forsikringsvilkårene: Forsikringsvilkår

 

Kollektiv ansvarsforsikring.
Noen reiseoperatører/festivalarrangører i utlandet krever forsikringsbevis fra korpsene. Ta kontakt på forsikring@musikkorps.no for å få bevis tilsendt.
Nyttig tips til korpsturen

Kontakt NMF på 930 50 692 eller forsikring@musikkorps.no

Se ellers våre ofte stilte spørsmål vedrørende forsikring.