Etter at et av våre medlemskorps opplevde underslag i vinter, har flere korps vært i kontakt med NMF for å høre om det er mulig å forsikre seg ved underslag. NMF har i samarbeid med vår forsikringspartner, Tryg, fått laget et forsikringstilbud som dekker tap på inntil en halv million kroner. Forsikringen innebærer en egenandel på kr 25 000 kroner for korpsene, og det forutsettes at minimum 100 korps tegner en slik forsikring.

– Vi tror mange vil benytte tilbudet

– Dette er et tilbud som vi tror mange korps vil benytte seg av. Frivillig arbeid i korps har vært, og er basert på tillit, og sånn skal det fortsatt være. Men til en rimelig pris kan korpsene nå sikre seg mot at de står på bar bakke dersom de kommer opp i en slik svært uheldig situasjon, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

Gyldig fra 2018

I og med at Tryg har satt 100 korps som minimum antall korps som må tegne en slik forsikring, vil den ikke kunne tre i kraft umiddelbart. Frist for å tegne slik forsikring er 1. oktober. Forsikringen vil være gyldig fra 1. januar 2018.

Underslagsforsikring Tryg (last ned, signer, skann inn og send til post@musikkorps.no)

Hva forsikringen omfatter

Rimelig forsikring

– Dette er en rimelig forsikring mot noe som ikke skal skje, og heldigvis skjer det ytterst sjelden. Det er som med alle forsikringene våre; Vi håper vi aldri får bruk for dem, men du verden så godt det er å ha dem når uhellet er ute. Derfor gjør vi dette, sier generalsekretæren.

Les mer om forsikring