13 deltakere fra i alt 7 skolekorps bidro til gode diskusjoner og erfaringsdeling. Engasjementet var stort rundt temaer som rekruttering, synlighet, hvordan engasjere foreldre i korpset, og mestringsfølelse hos musikanten. Målet med Korpsklynger er å gi korpsene en bedre korpshverdag. Gode tilbakemeldinger etter samlingen viser at arenaer for refleksjon og samtaler blir godt mottatt.

Korpsklyngen  i Tønsberg ble ledet av Per Einar Fon, som i mange år har jobbet tett på korpsene i NMF. Korpsene møtes til ny samling i november, hvor vi ser frem til å høre hva korpsene har jobbet med.