Korpsene har mottatt svarbrev fra første søknadsrunde som var 15. september.

Mål for tilskuddsordningen

I behandlingen av søknadene er det lagt stor vekt på målet for prosjektet som er å øke kjerneaktiviteten i korpset. Prosjekt hvor korps tenker nytt og bryter sine faste mønstre har også fått tilsagn.

Samarbeid med andre

Utlysningsteksten utfordrer korpsene på å samarbeide med andre. Flere korps har tatt dette på alvor og skal samarbeide med både offentlige og private instanser. Private dansestudio, profesjonelle artister, andre korps, skoler og barnehager er noen av samarbeidspartnerne i omsøkte prosjekt som har fått tilsagn.

Synlighet

Samarbeid med andre fører også til økt synlighet. Korpsene får et annet publikum når de samarbeider med aktører de vanligvis ikke spiller sammen med. Repertoarvalg og konsertkonsept kan også trekke nytt publikum.
Flere prosjekt legger opp til å øke synligheten for å rekruttere nye medlemmer. Flere skoleelever og barnehager kan glede seg til å få invitasjoner til konserter.

Nytt repertoar

Det er kjekt å se at flere korps benytter muligheten til å utvikle nye konsertkonsept. 14 av korpsene som får tilskudd skal kjøpe nye noter, tilrettelegge repertoar eller arrangere nye låter. Noen korps skal ha en rød tråd gjennom hele konsertserien, mens andre skal ha tre unike konserter.

Lokalleie

Flere korps benytter mulighetene tilskuddsordningen gir til å leie gode konsertlokaler. Dette er som kjent kostbart, men å spille i gode lokaler er viktig for å få gode konsertopplevelser både for musikantene og publikum.

Korpsets behov

Tilskuddsordningen legger opp til at korpsene skal søke om det de selv ønsker og har behov for. Korpsene kan derfor velge om de vil legge mye midler i konsertproduksjonen, eller velge å spille en konsert utendørs som har en annen kostnadsramme.
Begge deler er like viktig og riktig for korpset utvikling, men gevinstene kan være noe ulike. Ønsker korpsene å øke synligheten i sitt nærmiljø kan utendørskonserten på kjøpesenteret, i sentrum eller ved andre større arrangement være riktig.

Neste søknadsrunde

Neste søknadsrunde er 1. desember 2022.