Dette er dårlig nytt for de fem forsvarskorpsene. Forslaget inneholder nemlig en anbefaling om å redusere antall korps fra dagens fem, til ett. Dermed viser det seg at lekkasjene om dette har medført riktighet.

Ikke nok å redusere til tre

Forsvaret har vurdert å redusere antall korps fra fem til tre, men opplever at en slik reduksjon ikke gir den nødvendige «kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet».

– Dette har vi fryktet, og det er tragisk at Forsvarsmusikken, som snart er 200 år, blir så stemoderlig behandlet, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø. Han har tidligere vært ansatt i Forsvarets Musikk, og er oppgitt over at Forsvaret nå nærmest vil rasere Forsvarsmusikken.

Det er tragisk at Forsvarsmusikken, som snart er 200 år, blir så stemoderlig behandlet.

Logo-bildet under kan du laste opp og bruke der du måtte ønske. F.eks på korpsets nettside, plakater, brosjyrer og korpsets eget materiell.

En logo til støtte for forsvarskorpsene. "Vi støtter forsvarkorspene"

Forsvarskorpsa_nynorsk

Landets fremtidige kulturarv

– Forsvarsmusikken er ikke bare et forsvarsspørsmål, men i høyeste grad et spørsmål om landets fremtidige kulturliv. For NMF er det vanskelig å ta inn over seg at besparelsen på Forsvarsbudsjettet vil være forsvarlig, sett i forhold til de uheldige ringvirkningene slike spareforslag vil innebære.

– Et land som Norge må kunne se seg råd til å ha forsvarskorps andre steder enn i Oslo. Disse korpsene har vært den eneste profesjonelle arena for unge, ambisiøse korpsmusikere. Med et makstak på 100 musikere blir dette nåløyet nå vanvittig trangt.

Misser ressurser

– Hvilken betydning kan dette få for korpsene i NMF?

– Vi vil miste en betydelig ressurs som i dag bidrar på instruktørfronten. Særlig for korpsene våre  i de områdene som i dag nyter godt av Forsvarets musikalske nærvær. sier Midtbø.

Vi vil miste en betydelig ressurs som i dag bidrar på instruktørfronten.

– Er dette et overraskende forslag?

– Ut fra siste tiders lekkasje, er svaret nei. Men dersom vi skal legge Stortingsmelding 33 til grunn, der det er politisk enighet om å oppettholde dagens struktur med fem forsvarskorps, så er det et forslag politikerne er nødt til å stemme imot.

Vil påvirke der vi kan

– Nå er dette et forslag, og vi vil bruke vår stemme i politiske kanaler. Vi kommer ikke til å sitte stille og se på at en slik viktig kulturarv fjernes med et pennestrøk, avslutter Midtbø.

Her er hele teksten som omhandler Forsvarskorpsene:

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»