Det som er sikkert er at dirigent(er) og instruktør(er) ikke kan dra lasset alene, og at man er avhengig av folk å sparre med, gode samarbeidspartnere og at mange er med og drar lasset. Og her er mang avhengig av medlemmene i korpset, så vel som støtteapparatet rundt.

Vi kjører derfor en siste runde med dirigentnettverk for 2022, med fokus på overganger mellom aspirant-, junior- og hovedkorps, slik at korpsene kan forberede seg godt på tida som kommer med nye aspiranter inn og mange aspiranter og/eller juniorer i overgang til en nye tilværelse.

For: dirigenter, instruktører, styrer og eldre musikanter
Når: fredag 16.desember kl. 12.30-14.30
Link til møtet: https://musikkorps.zoom.us/j/82214255507?pwd=WlVQcjJKOFBPOVlHRWVjSWdkYmM2dz09
Foredragsholdere: Ida Pettersen Tande og Andreas Øvringmo

Vi skal blant annet snakke om:

 • hvordan legge opp gode aspirantkorps
 • hvordan tilrettelegge for gode overganger
 • hva må til for at korpsene skal fungere
 • hvilke ressurspersoner (som for eksempel eldre musikanter) har man i og rundt korpset?
 • foreldregruppa, hva kan de hjelpe til med?
 • kommunikasjon (mellom dirigenter/instruktører, til foreldre, mellom de ulike korpsene osv)
 • repertoar, det evige spørsmålet
 • «pauseøvelser», må alt handle om instrumentet?
 • tempo, i øvelsen og selve overgangen
 • ritualer, barn trenger trygghet
 • hvorfor aspirantkorps, hva er fordelene med å være flere i gruppe?

Vi bruker materiale blant annet fra NMF sine sider om aspiranter. I tillegg blir det diskusjon og drodling – sammen kan vi kanskje løse noen floker, vi både vet vi har og vi kanskje ikke visste vi hadde?

Påmelding (gratis) nederst på siden.