Anmeldelse:

“Fra Losjemusikk til Konsertorkester. Med Borge Musikkorps gjennom 100 år”, er en bok ført i pennen av Karl Ottar Fjeld. Han er aktiv i korpset, og har hatt farfar, som en av stifterne, onkel og far i korpset. Hans familie har altså vært involvert i alle korpsets hundre år.

Boken er godt skrevet, den har mange og gode historier, og gir et godt bilde av hvordan dette korpset har strevet, hatt medgang, jobbet, slitt og hatt det moro gjennom hundre år. Den gir et bilde av korpslivet som sikkert mange kan kjenne seg igjen i. Boken er rikt illustrert og bildene gir leseren muligheten til virkelig å la seg føre hundre år tilbake i tid.

Boken tar for seg ganske mange sider av korpsdriften gjennom hundre år. Både på godt og på vondt. Den gir et bilde av hvordan livet i Borge Musikkorps har artet seg, heller enn å være en slags historisk opplisting av alt som har skjedd gjennom korpsets historie.

Glade, trette og en smule uggen i kroppen kjørte vi buss de åtte timene hjem.

Boken er inndelt i tidsepoker, noe som gjør den lett å finne fram i, og som gir leseren mulighet til sette seg historisk tilbake i tid mens man leser.

Her er ikke alt solskinn. Her er også historien om medlemmet som ble ekskludert fordi han ikke ville delta på 1. mai spilling. Her er tatt med hvordan korpset blir dratt i ulike retninger, og hvordan man har funnet løsninger på det.

Det var ingen tvil om at motivasjonen for å utebli var politisk. Det må også nevnes at medlemmet ble ønsket velkommen tilbake ti år senere. Så i dette tilfellet leget tiden alle sår som hadde oppstått.

Borge Musikkorps har utviklet seg fra et relativt lite, lokalt korps (Losjemusikk) til å bli et av de ledende korpsene både i sin egen landsdel, men også på det nasjonale planet (Konsertorkester). Hele denne lange reisen gjennom 100 år er godt beskrevet i boken.

Det er nok litt overvekt av den tidlige historien, men slik må det gjerne bli med slike jubileumsbøker? Den nære historien er ofte nokså kjent, enten spiller fortsatt noen som har tatt del i den, eller så har man hørt historiene tidligere. I tillegg er det gjerne slik at den nære historien er meget godt dokumentert, mens det ikke alltid er tilfelle med den litt eldre historien. Ofte er det begynnelsen og den litt fjerne historien som dagens medlemmer, og andre interesserte, ikke har så lett tilgang til.

Første bilde av Borge Musikkorps, 4. juli 1917

Første bilde av Borge Musikkorps, 4. juli 1917

Trenger vi slike bøker?

Det er en gang slik at flere og flere av norske korps nærmer seg en anseelig alder, eller har allerede oppnådd det. Trenger vi virkelig å ha slike bøker som dokumenterer historien til disse korpsene?

Ja. Vi gjør det.

Vi trenger å bli minnet på at det vi er en del av ikke er noe som oppstod på forrige øving. Vi trenger å bli minnet på hvilket arbeid, hvilke vanskeligheter og ikke minst hvilke gleder vår historie er en del av.

Slike bøker er også viktige historiske dokumenter, både for lokalsamfunn, korps, historieinteresserte, og ikke minst for oss som Norges Musikkorps Forbund. Tenk på alt det kildematerialet forfatteren av en slik bok må gå gjennom for å skape akkurat det bildet man ønsker av korpset sitt. I denne boken har forfatteren klart å nyansere bildet av korpset på en glimrende måte.

Er du en smule interessert i korps, historie eller musikkhistorie, er denne boken absolutt verdt å få med seg.