Søndag vedtok landsmøtet tre viktige uttalelser. Disse vil brukes aktivt som en rettesnor for videre arbeid både nasjonalt og regionalt.

Uttalelse: Helhetlig og inkluderende læring i korps

Musikanter og drillere skal oppleve reell mulighet til deltakelse i fellesskapet ut fra sine forutsetninger. NMF definerer inkludering som den enkeltes opplevelse av fellesskap, medvirkning og mestring, og mener definisjonen må legges til grunn for all musikk- og drillopplæring, enten dette er i offentlig eller frivillig regi.

NMF forventer:
• at bevilgende myndigheter og offentlig forvaltning etablerer ordninger som fører til egnede arenaer for mangfold og inkludering, med særlig fokus på å motvirke barrierer for deltagelse.
• å bli tatt med tidlig i utarbeidelsen av planer og høringer på kommunalt, regionalt og statlig nivå.
• at utdanning av fremtidens instruktører, musikkpedagoger og dirigenter møter korpsenes behov i hverdagen når det gjelder helhetlig og inkluderende læring.

Hele uttalelsen: Helhetlig og inkluderende læring i korps

Uttalelse: Musikk blir bedre i egnede lokaler

Norges Musikkorps Forbund ber om at:
• Regjeringen setter av en årlig arenamilliard til utbedring av lokaler som brukes til musikk, drill og annen kulturaktivitet.
• Finansieringsordninger som Kulturrom og regionale kulturbygg blir trappet opp.
• Alle nye skolebygg må ha egnede musikkøverom som kan stilles til disposisjon for musikklivet utenfor skoletid.
• NS-ISO-23591 om krav til musikkøverom legges til grunn ved investeringer og utbedringer av alle musikkøverom som er i offentlig eie.

Hele uttalelsen: Musikk blir bedre i egnede lokaler

Uttalelse: Forutsigbarhet for Forsvarets musikk

Norges Musikkorps Forbund har gjennom mange år vært en pådriver, og oppfordrer Regjering og Storting til å sikre den profesjonelle delen av norsk korpsbevegelse forutsigbare, robuste og langsiktige levevilkår, til glede for kommende generasjoner. Dette må, om nødvendig, skje gjennom tverrdepartementalt samarbeid som sikrer at det settes en endelig stopper for å bygge ned kulturinstitusjonen Forsvarets musikk.

Hele uttalelsen: Forutsigbarhet for Forsvarets musikk

Nytt forbundsstyre

Lørdagen ble valget gjennomført og president Rita Hirsum Lystad ble gjenvalgt.
Les mer om valget her