Regionen var særlig ute etter tiltak med fokus på rekruttering og beholde medlemmer i ungdomsalderen, samt gode samarbeidstiltak.

– Det var virkelig inspirerende å lese om alle de gode ideene og tiltakene der ute, forteller daglig leder i NMF Øst, Thor Olav Fjellhøi. Etter en solid vurdering ble tre korps trukket ut, og tildelt støtte.

Vi presenterer i denne serien de tre mottakerkorpsene og deres tiltak – til inspirasjon og nytte.

Del 1: Bakgrunn og Initiativet
Del 2: Mottakelsen og gjennomføring
Del 3: Erfaringer og veien videre

Fellesskap

Oslofjord Brass fokuserte i sin søknad på verdien i å skape felles møteplasser for ungdommer og voksenkorps.

– Vi har gjennomført et sit in-prosjekt med skolekorpsmusikanter fra Oslo og omegn. Ungdommer i alderen 14 til 18 år deltok på fire øvelser før konsert i Kolben kulturhus i juni, forteller korpsets leder Guro Skullerud.

– Ungdommene fikk spille som fullverdige medlemmer av korpset, de fikk innblikk i diverse brassband-repertoar og opplevde hvordan det er å spille i voksenkorps på høyt regionalt nivå. På øvelsene i forkant av konserten fikk ungdommene instruksjon av vår faste dirigent Frode Amundsen, og veiledning av våre medlemmer og gruppeledere, der flere er utdannede musikkpedagoger, forklarer hun.

Verdien av prosjektet ble fort tydelig:
– Ungdommene utviklet seg mye alt fra første øvelse frem til konserten, og tok mer og mer ansvar for sine stemmer og sine roller i korpset. Vi så at flere av deltagerne ble godt kjent, tok godt vare på de som kom alene fra sitt korps, og knyttet bånd på tvers av instrumentgrupper, smiler Skullerud.

Bredde og stabilitet i Østfold

Nystiftede Nedre Glomma Ungdomskorps fikk midler som bidrag i etableringen av korpset.

– Tilbakemeldingene fra deltakere har hele veien vært gode, og vi ser at nyheten om at NGUK finnes sprer seg blant ungdommen. Det gir oss både bredde og stabilitet, og forhåpentligvis grunnlag for et langt liv, mener korpsets leder Jon-Arne Häll.

– Vi opplever at vi får med ungdommer fra større og større del av nedre Glomma. Dette inkluderer Rakkestad, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde og Hvaler, samt at vi jobber aktivt med korpsmiljøet i Halden for også å få disse med, forklarer han.

Sparket i gang i vår

Lier og Drammen Ungdomskorps er det siste tilskuddet i korpsfamilien i Øst. Korpset oppsto i vår, og gikk i etableringsfasen bredt ut, forteller korpsets leder Karine Sandsbråten:

– Vi startet med å besøke skolekorpsene i området for å fortelle om tilbudet. Ledere og dirigenter har tatt godt imot oss og videreformidlet vår informasjon, noe som har ført til at vi har medlemmer fra hele ni av distriktets skolekorps. Vi er sikre på at de fortsetter å fremsnakke oss til sine medlemmer, og at rekrutteringen vår vil øke framover etter hvert som nye korpsmusikanter blir eldre og kan starte hos oss, smiler hun.

Etter rekrutteringsrunden gikk gjengen i gang med å bygge korpset.
– Etter informasjonsrunden arrangerte vi et kick-off som gikk over tre dager, og med over 30 musikanter innom en eller flere av dagene bestemte vi oss for å skaffe dirigent og starte opp med faste ukentlige øvelser fra høsten. Nå har vi allerede hatt tre øvelser, hvor over 20 musikanter har deltatt hver søndag, og det er vi veldig fornøyde med, avslutter Sandsbråten.