Medlemskorps i NMF står fritt til å søke. Dette tilbudet er i tillegg til kategori A og B, men vil ikke tildeles prosjekter som allerede har mottatt kategori B-støtte.

Søknadsfrist for 2017 er 15. februar!

Retningslinjer og søknadsskjema kan lastes ned her: https://musikkorps.no/frifond2/