Medlemskorps i NMF står fritt til å søke.

Dette tilbudet er i tillegg til Frifond kategori A og B gjennom NMF, men vil ikke tildeles prosjekter som allerede har mottatt kategori B-støtte.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Frist for å søke er 25. februar.

Send søknad her: stotteordninger.no

Minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år.