NMF Nord Norge, avdeling Troms, har ledig en frilanserstilling som produsent for regionkorpset ToNN (Troms og Nordre Nordland). Stillingen rapporterer til daglig leder i NMF Nord Norge, og inngår i team sammen med musikkonsulent. Kontorsted er Tromsø. Stillingen honoreres for hver samling.

Hva innebærer jobben?
Som produsent har du det praktiske ansvaret for alle regionkorpssamlinger. Stillingen innebærer også at du skal være en sosial ansvarsperson for ungdommene; det å være en positiv voksen som evner å sette tydelige rammer og grenser på en god måte. Du er også et bindeledd mellom NMF Nord Norge og korpset, dirigent og teknisk arrangør.

Eksempel på arbeidsoppgaver er å være tilstede på øvingshelger med regionkorpset ToNN, bistå ungdommene dersom de trenger hjelp med planlegging av reiser til og fra samlinger, scanne og kopiere noter og bistå med å tilrettelegge for prøvespilling.

Hvem er du?
Du er en person som får energi av å jobbe med mennesker, som har stort fokus på relasjonsbygging, liker høy aktivitet og krevende arbeidsoppgaver. Du er praktisk anlagt og har organisatorisk sans. Du er selvgående og tar initiativ, er god på nettverksbygging, har gode datakunnskaper og liker å utfordre din egen komfortsone. Personlig egnethet og relevant korps- og/eller organisasjonserfaring vektlegges. Det er en fordel om du bor i nærheten av kontorsted i Tromsø.

Stillingen innebærer både helgearbeid og reiseaktivitet. Det er en forutsetning at søkere har førerkort og kan disponere egen bil. Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med daglig leder NMF Nord-Norge Christina S. Karstad, tlf. 95164693.

Søknad sendes som vedlegg på mail til HR Ansvarlig i NMF  Gro Anita Holvik

Søknadsfrist: 5.11.2018

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende, engasjert.
Norges Musikkorps Forbund har som formål å gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

 NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet. NMF har ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor. NMF Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) har totalt 183 korps og 5 336 medlemmer, og har kontorsted i Tromsø.