Følgende korps er trukket ut til å delta i prosjektet Korps på friluftstur 2016:

Årets deltakere:
Arna Skulemusikklag
 
Askøy Brass Band
 
 
Damsgård Skoles Musikkorps
 
Etne Skulekorps
 
Haukås Musikklag  
 
 
Haus Skulemusikklag
 
Manger Musikklag
 
 
Midtun Skoles Musikkorps
 
Norheimsund Skulemusikklag
 
Os Musikkforening
 
Oster Brass
 
 
Sagvåg Skulekorps
 
 
Skodvin Skulemusikk
 
Smørås skolemusikk
 
Stord Skulekorps
 
Tertnes Skoles Musikkorps
 
Træet Skulemusikkorps
 
Voss Skulemusikk

 

Også i 2016 gjennomføres prosjektet «Korps på friluftstur» i Hordaland. Prosjektet går ut på at korpsene som blir plukket ut til å delta i prosjektet tar instrumentene sine med ut i turløypene og sprer musikalske opplevelser i nærmiljøet. Målet er å få folk med på tur og skape positiv blest om de lokale turstiene.

Når korpsene har gjennomført prosjektet mottar de kroner 60 000,-. Pengene skal gå til instrument eller inspirasjonsseminar for korpset.

Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen og startet opp i 2015 i forbindelse med friluftslivets år.

– Vi er svært glade for at Gjensidigestiftelsen ønsker å fortsette å støtte prosjektet i 2016. Det gir enda flere korps i Hordaland en flott mulighet til å holde konserter utendørs i lokalmiljøet samtidig som de får penger til instrumenter eller prosjekter som skal gi musikalsk utvikling, forteller daglig leder Randi Kvinge.

 

KRITERIER FOR Å DELTA:

– Korpset må gå tre ulike turer i oppmerkede turløyper i løpet av prosjektperioden fra 10. april til 1. oktober.

– På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 X 15 minutter.

– For å få godkjent oppdraget må korpset stille med minimum 80 prosent av medlemmene på hver tur.

– Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på toppen/ved turmålet. Vær gjerne kreative når det gjelder program og opplegg for turene slik at dette blir en positiv happening i lokalmiljøet.

– Korpset må profilere turene i nærområdet, gjerne i lokalmedia, plakater, flyers etc. Kontakt gjerne lokale aktører som Den norske turistforening, Barnas turlag, idrettslag etc, for å få med flere på tur.

– Når alle tre turene er gjennomført, rapporterer korpset dette på et skjema til NMF Hordaland, og får utbetalt kr 60 000,-.

 

Søknadsfrist om å få delta i prosjektet er 20. mars.
Trekning om hvem som får delta i prosjektet er 5. april.
Fant ingen felt.