For første gjennomføres prosjektet «Korps på friluftstur» i Møre og Romsdal. Prosjektet går ut på at korpsene som blir plukket ut til å delta i prosjektet tar instrumentene sine med ut i turløypene og sprer musikalske opplevelser i nærmiljøet. Målet er å få folk med på tur og skape positiv blest om de lokale turstiene.

Når korpsene har gjennomført prosjektet mottar de kroner 60 000,-. Pengene korpset mottar skal brukes til instrumentkjøp, kurs, eller et inspirasjonsseminar som bidrar til økt musikalsk kvalitet.

Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen Møre og Romsdal, og startet opp Hordaland i 2015 i forbindelse med friluftslivets år og i år ønsker vi å være med.

Det ble søkt til Gjensidigestiftelsen Sogn og Fjordane også, men de valgte ikke dette prosjektet, i denne omgangen.

 

KRITERIER FOR Å DELTA:

– Korpset må gå tre ulike turer i oppmerkede turløyper i løpet av prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober.

– På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 X 15 minutter.

– For å få godkjent oppdraget må korpset stille med minimum 80 prosent av medlemmene på hver tur.

– Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på toppen/ved turmålet. Vær gjerne kreative når det gjelder program og opplegg for turene slik at dette blir en positiv happening i lokalmiljøet.

– Korpset må profilere turene i nærområdet, gjerne i lokalmedia, plakater, flyers etc. Kontakt gjerne lokale aktører som Den norske turistforening, Barnas turlag, idrettslag etc, for å få med flere på tur.

– Når alle tre turene er gjennomført, rapporterer korpset dette på et skjema til NMF Nordvest, og får utbetalt kr 60 000,-.

 

Søknadsfrist om å få delta i prosjektet er 20. mars.
Offentliggjøring av hvem som får delta i årets prosjekt blir 28. mars.