Det går mot årsskifte, som betyr at det er viktig å passe på at medlems- og styreoversikten er oppdatert, og at årsrapport blir sendt NMF innen fristen 15. desember. Flere av tilskuddsordningene NMF forvalter har nye regler, noe som gjør at kun korps som har betalt kontingent og sendt inn gyldig årsrapport kan få tilskudd – her kan det altså være penger tapt dersom korpset ikke har sendt inn årsrapport og/eller betalt kontingent for 2017.

Årsrapporten er også grunnlag for utsending av aspirantsekker og drillposer, og det er derfor viktig at korpsets postadresse i Korpsdrift er korrekt. Vær obs på at dersom vanlig post for eksempel går til et styremedlems privatadresse, krever Posten at navnet til personen som er registrert på adressen også står i adressefeltet (v/Navn Navnesen).

Årsrapporten skal sendes inn via Korpsdrift. Frist for innsending er 15. desember, men det vil være mulig å korrigere rapporten frem til 31. desember. Husk at dersom det gjøres endringer, må rapporten sendes inn på nytt. Alle styremedlemmer har tilgang til Korpsdrift og kan oppdatere medlemslisten, forutsatt at de er innmeldt i korpset og registrert i styret. Vær obs på at det kun er leder som kan sende inn årsrapporten.

Mer informasjon om årsrapporten