Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Selv om det nå åpnes opp i større grad enn før, ber vi korps og drilltropper bite seg merke i følgende grunnpillarer:

 1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 2. God hygiene
 3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 4. Vær forsiktig ved sambruk av instrumenter og utstyr
 5. Øvingslokalet må være egnet: God avstand, nok plass og god ventilasjon

Så er det også viktig at dere sjekker om dere bor i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale anbefalingene. Oslo er et eksempel på en slik kommune.

Pr. 16. april anbefales følgende begrensninger:

Voksne over 20 år

 • Kan øve innendørs i grupper på inntil 10 personer innendørs i hver gruppe og utendørs inntil 20 personer i hver gruppe
 • Innendørs gjelder minst 1,5 meter avstand til siden og 2 meter i front, utendørs minst 1 meter. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger
 • Flere grupper kan disponere samme øvingsareal, men hver gruppe må holdes adskilt med minst 2 meter avstand (innendørs og utendørs)

Barn og unge til og med 19 år

 • Hele ensemblet kan øve sammen, innendørs og utendørs
 • Del opp i mindre grupper hvis det er praktisk mulig. FHI anbefaler gruppestørrelse på inntil 20 personer, både innendørs og utendørs
 • Avstand er minst 1 meter, men kan unntas dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten

Ved blandet over og under 20 år, f. eks. generasjonskorps, gjelder punktene for voksne over 20 år.

 

Avklaringer_korps ogdrill 16.04. 2021

Her er den oppdaterte generelle veilederen

Les saken til Norsk musikkråd om gjenåpningen av øvelser.

Forskjellen mellom anbefaling og regel