Det var ikke mye jubel verken i egen organisasjon eller resten av det frivillige Norge da neste års statsbudsjett ble lagt frem i oktober. Men etter uker med lobbyvirksonhet fra store deler av frivilligheten og budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene og Venstre og Krf, er mye rettet opp.

– Mange har påpekt det samme, og dermed har det vært enklere å nå frem til politikerne.  Det som har vært vårt budskap i denne prosessen har vært at det er mange brikker i dette puslespillet som samlet utgjør våre rammevilkår. Når mange av disse ble redusert eller helt fjernet, var det grunn til å rope varsko.  Her har frivilligheten stått sammen, og vi er godt fornøyd med at f.eks grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene er økt med 10 millioner kroner, sier Midtbø.

Mer detaljer om statsbudsjettet finner du under:

Fullt budsjettgjennomslag for LNU

Flere viktige budsjettgjennomslag for kulturlivet

Musikernes fellesorganisasjon om statsbudsjettet

Grågrått budsjett