Sommerkursfond

Vi viderefører sommerkursfondet fra 2016 også i 2017, men denne gangen er potten økt med 50.000 og totalt er summen til utdeling på kr 250.000,-!

Fondet er for barn og unge i skolekorps som ellers ikke kan delta på sommerkurs. Korpsene kan søker om stipender og får pengene utbetalt etter kursene er gjennomført. I 2016 delte vi ut 85 slike stipend og ettersom potten er økt er det plass til enda flere i denne runden.

Mer informasjon om fondet og søknadsskjema kommer på nyåret.

Korps på friluftstur

Korps på friluftstur gjennomføres for første gang i Nordvest, men har allerede vært gjennomført i flere regioner, blant annet NMF Hordaland hvor det hele startet i 2015.

Prosjektet går ut på at korpsene går tre turer i oppmerkede turløyper i løpet av prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober. På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 x 15 minutter. Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i starten, underveis og på toppen/ ved turmålet.

Vi har fått kr 900.000 til dette, noe som betyr at 15 korps vil kunne delta i porsjektet og får utbetalt kr 60.000 etter gjennomført og rapportert på tre turer.

Pengene korpset mottar skal brukes til instrumentkjøp, kurs, eller et inspirasjonsseminar som bidrar til økt musikalsk kvalitet. Det er viktig at støtten går til å bidra til musikalsk kvalitet og utfoldelse innen korpsets kjerneaktivitet.

Prosjektet er åpent for både skole-, generasjon- og voksenkorps i Møre og Romsdal.

Mer om dette kommer også på nyåret med søkandsfrister og søkandsskjema, men begynn gjerne idedugnaden allerede i dag!

Sogn og Fjordane

Dessverre ble vi ikke prioritert hos Gjensidigestiftelsen Sogn og Fjordane i år. Vi synes likevel at det er et viktig prosjekt, og vi planlegger å starte en dialog og søke om penger til blant annet sommerkursfond hos Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane slik at tilbudet kan settes opp også i Sogn og Fjordane.

Ved spørsmål til prosjektene eller andre kommentarer, ta kontak på nordvest@musikkorps.no.

Kontoret er ubemannet i perioden 19.12.- 2.1.17, men mail besvares sporadisk.