–  Jeg er ydmyk og veldig klar for å gå løs på en ny periode i denne flotte organisasjonen, sier en svært glad gjenvalgt president.
– Nå gleder jeg meg til å sette i gang med å realisere strategiplanen landsmøtet vedtok tidligere i dag!

Det var også valg på visepresident, forbundsstyret, kontrollkomité og valgkomite. Følgende ble valgt:

Visepresident
Tron Bamrud

Styremedlemmer
Rebecca Selnæs, Christin Nyland, Anett Nedregaard, Sindre Sættem, Ole Irgens og Per Qvarnstrøm

Varamedlemmer
Ellen Neverdal og Nicolai Bratsberg

Ansatte-representant –  (ikke valgt av landsmøtet)
Beate G. Holmefjord og Per Einar Fon (vara)

Kontrollkomiteen
Frank Mathisen (leder), Bjørg Odland, Jørgen Foss og Oddgeir Øren (vara)

Valgkomiteen
Bjørn Frode Hansen (leder), Siri Kvaleid, Stig Ryland, Bård Granerud og Vigdis Villanger

Fokus på korpsglede

Ellers har Landsmøtet vedtatt en helt ny strategiplan. Planen ble lagt fram av president Rita Hirsum Lystad og Jørgen Foss, og flere delegater benyttet anledningen til å skryte av den brede og inkluderende prosessen under innleggene fra talerstolen.

Ny visjon – spisset formål

I bunn av planen ligger en oppdatert visjon: Korpsglede for alle

I tillegg spisset landsmøtet organisasjonens formål. Den lyder nå: Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne.

Med vedtaket av denne strategiplanen var det et samlet landsmøte som vendte blikket fremover  – med mange muligheter og gode løsninger.

Justeringer
Landsmøtet vedtok også å justere på vedtektene, samt oppfølging av NMFs økonomimodell.

Søndag
På landsmøtets siste dag skal delegatene debattere tre foreslåtte uttalelser.