FORMÅL

Norges Musikkorps Forbund skal gjøre korpsene til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne.

VERDIER

Fellesskap – Trygghet – Mestring – Utvikling

RETNINGSLINJER

1. I korpset behandler vi alle med respekt, og avstår fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Korpset er åpent for alle uavhengig av kjønn, legning, hudfarge og sosial tilhørighet.

3 . I korpset opptrer dirigenter og instruktører med profesjonell distanse til musikanter og drillere.

4. I korpset er det nulltoleranse for mobbing.

5. I korpset unngår vi uønsket fysisk berøring.

6. Korpsets styre og støtteapparat bør tilstrebe å ha en god kjønnsbalanse.

7. Korpset har et bevisst forhold til bruk av alkohol.
– For skolekorps anbefaler NMF en nulltoleranse for bruk av alkohol uavhengig av alder og sammenheng.
– For voksenkorps med musikanter under 18 år, anbefaler NMF at korpset etablerer kjøreregler som ivaretar alle hensyn.

8. Korpset har et bevisst forhold til sosiale medier og deling av bilder og videoer.
Se også retningslinjer for publisering på nett.

9. Korpsets styre, dirigenter og instruktører skal levere politiattest.
Se veiledning for politiattest.

10. Korpsets vedtekter regulerer brudd på disse etiske retningslinjene
Se mønstervedtekter.

11. I korpset er det mulig å si fra og å varsle om negative opplevelser.
Se varslingsrutiner