– Dette er en stor inspirasjon for oss, og vi opplever at stadig flere har fått interesse for å spille et instrument. Dette har igjen ført til en vekst både i antall korps og flere musikanter og drillere, sier president i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad.

Noen nøkkeltall:

  • Største veksten på 2000-tallet (3.45 %)
  • Økning på 1943 medlemmer
  • Økning for andre år på rad
  • Økning i alle alderskategorier
  • Vi styrker andelen medlemmer under 26 år
  • Vekst blant drillmedlemmer på over 4 %
  • Prosentvis størst vekst i Nord-Norge
  • Antallsmessig størst vekst på Østlandet
  • Oslo er den kommunen med sterkest vekst
  • 58238 medlemmer

Medlemsøkningen er en super motivator for å fortsette det gode korpsfellesskapet. Foto: Monika Heggem

Fellesskap og utvikling gir fremgang 

– Vi jobber daglig for å formidle viktigheten av korps som en byggestein for musikalsk utvikling, og for norsk kultur. Mange kjente artister startet sin musikalske karriere i skolekorps, deriblant Jarle Bernhoft, Trygve Skaug, og Astrid S. Det å spille i korps bidrar til dannelse, mestringsfølelse og inkludering, sier generalsekretær Kjersti Tubaas.

Til tross for pandemi og stopp i samfunnet har organisasjonen vokst, og stadig flere har fått interesse for å spille et instrument. Dette har ført til en generell vekst i antall korps og korpsstørrelse. Dette viser at Norsk musikk- og kulturinteresse er i stadig økning, og at organisasjoner innenfor dette feltet har en viktigere samfunnsrolle nå enn de noen gang har hatt. Ved hjelp av gode rekrutteringstiltak og fantastiske frivillige og foreldre som står på for å løfte barn og unges fritidstilbud, er denne økningen en trend vi ser for oss at kan fortsette.

Fra Nordvesten 2022. Foto: Martin Giskegjerde

Varme verdier  

Rita Hirsum Lystad mener at vi i løpet av de siste tre årene har fått en påminnelse om hvor viktig det er med fellesskap:

– Det å være en del av noe større enn seg selv bidrar til personlig utvikling og økt folkehelse. Korpsmiljøet er en perfekt arena for dette, og dette tror vi er en medvirkende årsak til den gode veksten i medlemstallene. Våre verdier er sentrale i vårt arbeid; fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. Det er dette som skal bidra til at korps utvikler seg og at frivilligheten rundt korps vokser seg sterk.

Både musikkorps og drilltropper opplevde god medlemssøkning. Her er Krystallen drill/Manstad Skolekorps på EM Majorettes 2022. Foto: Aleksander Ingvaldsen

Lokalt engasjement gir resultater  

Medlemstallene viser at korpsene har gjort en solid innsats når det kommer til rekruttering.

– Vi vil gjerne berømme den innsatsen som gjøres over hele landet. Det er der interessen skapes og er med å sørge for et sterkt kulturtilbud lokalt, sier Tubaas.

Vi har lagt ved mer detaljert medlemsstatistikk i infoboksen.