I Møre og Romsdal er det et samarbeid mellom Tomra Ørskog festivalen og Nordvesten Skolekorps. Her deltar 18 skolekorps, 3 aspirantkorps og 8 voksen/generasjonskorps.

Nordvesten Møre og Romsdal 2017

Facebookarrangement Nordvesten Møre og Romsdal

I Sogn og Fjordane har akkurat fristen gått ut og her er det 18 skolekorps, to generasjonskorps og ett aspirantkorps som har meldt seg på. Her er det flere korps som velger å samarbeide i konkurransesesongen. Noen korps gjør dette flere år på rad og syns dette fungerer godt. På drillkonkurransen er det påmeldt 43 starter tilsammen.

Nordvesten Sogn og Fjordane 2017

Vi ønsker dere alle lykke til med konkurranseforberedelsene!