Stiftelsen delte ut totalt 12 millioner til 220 gavemottakere i Agder, Rogaland og Hordaland, og 41 av disse mottakerne var altså korps fra Rogaland.

Se full tildelingsliste her:  Tildelingsliste Sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsen SR-Bank er største aksjonær i Sparebank 1 SR-Bank, og har som oppdrag å forvalte langsiktig eierskap i banken. Overskudd fra stiftelsen kan deles ut som gaver til allmennyttige formål. Dette skjer to ganger årlig, men det er tildelingsrunden på vårparten som har en profil som passer for korps.

NMF Rogaland besøkte stiftelsen før vårens søknadsrunde, noe som resulterte i en epost til våre medlemskorps der hovedbudskapet var at det ville være lurest å søke om støtte til spesifikke instrumentkjøp, med et søknadsbeløp på kr 25 000-40 000,-. Stiftelsens egen oppsummering av vårens tildeling viser da også blant annet at «mindre prosjekter er prioritert» og at «idrett og kultur var prioriterte områder».

NMF Rogaland gratulerer årets mottakere, og oppfordrer alle medlemskorps til å benytte muligheten til å søke også neste gang!

Neste aktuelle søknadsrunde for korps vil bli våren 2017 (i 2016 var søknadsfristen 19. mars).
Les mer om Sparebankstiftelsen SR-Bank på http://srstiftelsen.no/