– Dette har vært veldig nyttig og relevant, vi holder kontakten.
Det sa statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsted Aunan Bohmann, da han oppsummerte de to dagene han og hans stab hadde fått en solid dose med innføring i utfordringene korpsene og NMF som organisasjon står i om dagen. Ikke minst utfordringen med å få med flere barn og unge i organisert fritidsaktivitet og å få dem til å være med lengre.

– Dette er noe av det viktigste vi jobber med nå, at flere av de som starter i korps, fortsetter med aktiviteten i lang tid. Det gir økte verdier for den enkelte og ikke minst positive ringvirkninger for storsamfunnet, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad.

Strategi for kulturfrivilligheten

Bakgrunnen for besøket er at departementet for tiden jobber med en strategi for kulturfrivilligheten, en strategi som skal komme med tiltak innenfor de fire områdene;

Tilskuddsordninger
Økt deltakelse
Lokaler
Forholdet mellom de profesjonelle og de frivillige

Mer om arbeidet med regjeringens strategi

Krevende

Tirsdag kveld hadde Manger Musikklag øvelse, og for sikkerhets skyld var strømmen gått, da representantene fra departementet kom. Etter å ha hørt litt på korpset – og strømmen kom tilbake – var det tid for en statusrapport fra korpsets  styreleder Nils Arne Træland. Han kunne blant annet fortelle om en nomadetilværelse når det kom til øvingsfasiliteter.

– Akkurat nå øver vi på en skole, der vi har fått lov å øve frem til 2024. Men lokalet er for dårlig. Vi kommer til å bruke 100 000 kroner på å legge nytt gulv, penger vi skulle brukt på helt andre ting. Men skal vi levere på det nivået vi ønsker, er vi nødt til å gjøre slike investeringer. I tillegg kommer vi til å leie øvingslokaler i Bergen frem mot NM, som totalt sett kommer til å koste oss bortimot 60 000 kroner. Dette er en del av den hverdagen vi står i, sa Træland.

Motstykket til øvingsfasilitetene til Manger Musikklag (MML) fikk statssekretæren, da han fikk sett på musikkhuset til Eikanger Bjørsvik Musikklag (EBML). Et musikkhus som har god klang og som er et hus der både det lokale skolekorpset og et annet brassband har sine faste øvinger.

MUSIKKHUSET: Styreleder Astrid Aarhus Byrknes og Viggo Bjørge i Eikanger-Bjørsvik Musikklag fortalte blant annet om hvor viktig det er at de som elitekorps sørger for å inspirere skolekorpsene i nærområdene.

Ordfører på lag

– Lokalet er i bruk nesten daglig, og er en vesentlig faktor for den stabiliteten og kontinuiteten EBML har hatt i rundt 40 år, sa Viggo Bjørge. Styreleder i korpset, Astrid Aarhus Byrknes, var imidlertid klar på at de ønsket å gjøre musikkhuset større, og at de også ønsket seg et kulturhus. I tillegg til statssekretæren og NMFs president og generalsekretær, var også ordføreren i kommunen, Sara Sekkingstad, til stede.  Hun kunne ikke love noe kulturhus, men la til at begge de to elitekorpsene får en støtte fra kommunen på 100 000 hver.

– Vi har jo mål om å være verdens beste korpskommune, så dette er noen av de tiltakene vi gjør for å oppfylle målene, sa hun. Sekkingstad er også nestleder i NMF Hordaland og er vel kjent med utfordringene til korpsene. Legg til at styreleder i EBML er tidligere ordfører, så er det mye kompetanse på rammevilkår i korpsene i Alver kommune.

Både MML og EBML har tidligere vært inne og fått ensemblestøtte fra Norsk kulturråd. Den ordningen er nå vekke, men på møtet på onsdagen i NMFs lokaler, var dette noe generalsekretær Kjersti Tubaas spilte inn til departementet. Samtidig var hun krystallklar på at det offentlige ikke må bli en konkurrent til frivilligheten.

– Jeg mener det ikke er det offentliges ansvar å produsere aktivitet. Det offentlige skal legge til rette for og stimulere til at det frivillige kulturliv kan produsere aktivitet, sa hun.

NMFs president, Rita Hirsum Lystad, var med på  alle møtene, og er veldig fornøyd med at NMF fikk anledning til å gi politisk ledelse i departementet en så grundig innføring i status på dagens situasjon for korpsene.

KLARE TILBAKEMELDINGER: Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (tv) fikk klare tilbakemeldinger fra NMFs generalsekretær, Kjersti Tubaas og president Rita Hirsum Lystad som han tar med seg i regjeringens videre arbeid med å utforme en ny strategi for kulturfrivilligheten.

Viktig arbeid

– Jeg opplevde statssekretæren som veldig lyttende, interessert og opptatt av å finne konkrete løsninger på de fire områdene, i samarbeid med oss. Han ga også uttrykk for at han var imponert over tallgrunnlaget vårt, så vi ser med forventning frem til at det blir lagt frem en del tiltak i denne strategien for kulturfrivillighet. Det at de jobber så godt med en slik strategi er vi også veldig godt fornøyd med. Nå skal det være  et innspillsmøte for alle om lokaler 13. desember og om tilskuddsordninger 10. januar. Vi kommer til å være til stede ved begge anledninger, og endelig frist for høring på denne strategien er 1. februar. Dette er et viktig arbeid for oss, og vi er glad for at statssekretæren tok seg så god tid til å høre på våre innspill.

Også styreleder i et lite skolekorps med janitsjarbesetning, fikk fortelle om sine utfordringer. Blant annet om hvor tilfeldig det er med hensyn til å få bruke skolens lokaler til korpsaktivitet.

– Akkurat nå er det veldig bra, men nå har vi en rektor som har spilt i korps. Det bør ikke være avgjørende for vår tilgang på skolens lokaler, sa styreleder Anders Abrahamsen.

I tillegg var Stian Davies, fylkestingsrepresentant for Ap i Vestland fylkesting med på møtet på forbundskontoret og kom med viktige innspill på regionale tiltak i regjeringens strategi.