Voksenkorpset Jernbanens Musikkorps Stavanger og Skolekorpset Sola har bestemt seg for å jobbe tettere sammen. Onsdag 30. september spilte de konsert i storsalen i Sola Kulturhus. Konserten ble avsluttet med fellesnummer.

Rekruttering
Jernbanens Musikkorps måtte gjøre noe med rekrutteringen. Idéen om fadderkorps ble sådd på et møte NMF Rogaland hadde med voksenkorpsene i regionen. Jernbanens Musikkorps ønsket å samarbeide med Skolekorpset Sola og tok kontakt.  Konserten i Sola Kulturhus var startskuddet på samarbeidet.

I forkant av konserten har korpsene øvd sammen på fellesnummeret. De yngste musikantene i skolekorpset synes dette var kjempespennende, forteller dirigent i skolekorpset Camilla Krokstrand. De voksne var svært imøtekommende og positive, og musikantene ble godt ivaretatt, fortsetter hun. Det var en flott opplevelse å spille i et stort korps med mange musikanter og mye vellyd.

Det er viktig for skolekorpsmusikantene å bli introdusert for voksenkorps på et tidlig tidspunkt blant annet for å få øynene opp for at dette er en livslang hobby. For Jernbanens Musikkorps kan dette bety nye medlemmer til korpset.