Kurset vil i hovedsak foregå som samspill med hele korpset, men fredag blir korpset delt i grupper med egne instruktører. I tillegg vil det være en del kammermusikknoter tilgjengelig, slik at de som ønsker det har mulighet for å danne egne kammergrupper .

Ta kontakt med Christine Lillebø på epost christine@musikkorps.no eller telefon 918 62 956 dersom du har spørsmål om kurset.