– Hvor viktig tror du det var for korpsbevegelsen at vi ble samlet 5. juli 1918?

Jeg tenker det var avgjørende for korpsbevegelsen! Gjennom samlingen i et forbund, ble man en del av et fellesskap, fikk impulser og lærte av hverandre. Formålet «Å vekke den musikalske sans og interesse» er like aktuelt i dag som det var den gang. Stevner ble en av de viktigste oppgavene i starten og et virkemiddel nettopp for å skape de gode møteplassene. Fra starten av mente forbundet at kommunikasjon med alle regioner var avgjørende for bevegelsen. Dette gjelder også i dag, vi må være et forbund for medlemskorpsene. En samlet korpsbevegelse er viktig. Stor takk til stifterne!

– Tror du stifterne av NMF kunne forestille seg en slik markering som vi hadde under Landsfestivalen?

Det kunne de kanskje ikke, men jeg vil si at Landsfestivalen 2018 ble gjennomført i samme ånd som Landssamlingene i 1914 og 1918 som betegnes som svært vellykkede. Programmet representerte felleskapet og mangfoldet i NMF. Det hadde en rød tråd med alt fra aspiranter til profesjonelle, nasjonale og internasjonale musikere. Her fant vi utøvere og konserter for og med alle – fra Aspirantfabrikken med Brass Brothers, skolekorps, voksenkorps, musikk og drill. Konserter i smitt og smau, på store scener, nattkonserter og til og med en urfremføring av «Jubileumsklangen» av komponist Torstein Aagaard-Nilsen, der over 4000 musikere spilte sammen.

Spesielt må det nevnes Ole Edvard Antonsen og Felix Peikli som gjennomførte «stunt»-spilling sammen med korpsene rundt om i byen på lørdag. Her snakker vi forståelse for viktigheten og alvoret av å være gode rollemodeller. NM Korpsdrill, NM skolekorps brass og janitsjar viste det høye drill- og musikkfaglige nivået vi har.

– Hvor viktig mener du slike markeringer som Landsfestivalen er for oss som organisasjon?

Jeg mener det er viktig; det er samlende, inkluderende, inspirerende og det skaper et stort engasjement. Jeg har aldri opplevd maken til gode tilbakemeldinger fra deltakerne som nå. Du verden hva vi har å by på av mangfoldige kulturopplevelser – dette bidrar til en stolt korpsbevegelse.

– Tror du man i 1918 tenkte over hvilken viktig samfunnsaktør NMF kunne bli?

De var jo ganske så fremsynte med den ambisiøse visjonen om «å vekke musikalsk sans og interesse». Allerede den gang oppfattet man nok at man hadde en viktig rolle i samfunnet med å bidra til musikalsk interesse gjennom opplæring og sosialt fellesskap.

– Er NMF en viktig samfunnsaktør i dag? Blir vi tatt på alvor?

Definitivt ja på begge spørsmål! NMF fremstår som en solid kulturaktør med faglig tyngde som deltar i samfunnsdebatten. Vi ønsker å bidra til å løfte kulturen gjennom deltakelse i de ulike aktuelle fora – vi er definitivt på banen!

– Nevn tre viktige utfordringer NMF står overfor i de neste 10-50 årene?

Forutsigbart gode rammebetingelser – nasjonalt, regionalt og lokalt er en utfordring som vi er bevist og har fokus på. En annen utfordring vi har jobbet en del med er egnede øvelseslokaler. Sist men ikke minst; rekruttering, og det å være en inkluderende arena for alle, her har vi et fantastisk potensiale!

– Kan du komme med noen eksempler på egne, store opplevelser som musikant?

Å få spille konsert i en god konsertsal er alltid en stor opplevelse. I den forbindelse vil jeg nevne de gode konsertopplevelsene i 2000 og 2002 da jeg spilte i Vestre Aker Musikkorps og vant NM. Samtidig er det flott å tenke tilbake på korpsturene med Bolteløkka skoles musikkorps, og i senere år konserter med Drøbak Musikkorps samt en klarinettkvartett med gode venner. Alt handler for meg om å være en del av et sosialt og musikalsk fellesskap. Da blir det spilleglede – og mye moro!

– Hvilken betydning kan NMF ha i hverdagen for våre medlemmer?

I hverdagen kan NMF være en støttespiller for det enkelte korps både innen musikk, drill, organisasjons- og politisk arbeid. Vi kan skape gode opplæringsarenaer og møteplasser. Jeg utfordrer herved korpsene til å bruke NMFs tilbud mye mer!

Jeg gratulerer alle med 100-års dagen. På vegne av NMF ønsker jeg alle en strålende fin sommer, og et fortsatt godt Musikkorpsenes år!