Inviterer ungdommer

Baratuba er en nystartet gruppe bestående av unge grovmessingutøvere på althorn, bariton/tenorhorn, eufonium og tuba. Hovedvekten av utøverne er elever i Tromsø kulturskole.

Samlingen er tenkt for ungdommer i alderen 11-16 år, men vi åpner for alle, og syr sammen et opplegg for unge og gamle. Du bør ha spilt i ca. 2 år på instrumentet ditt. Helgen vil består av spilling i forskjellige ensembler, felles timer (oppvarming), enetimer og munner ut i en konsert søndag.

Andreas Bratland er hovedgjest og instruktør. Han er tubaist i Forsvarets musikkorps NordNorge. Han vil undervise, samt være med på konserten som dirigent og solist.  Tor Kristian R. Innbjør være hovedkoordinator for helgen. Tor Kristian er lærer på grovmessing på Tromsø kulturskole med euphonium som sitt instrument.

Tromsø Tubaklubb er med som teknisk arrangør.

Kurssted og overnatting:

All undervisning foregår på Tromsø kulturskole, konsertsted er ikke fastsatt enda, men blir sannsynligvis kulturskolens aula.

Det er mange rimelige overnattingssteder i Tromsø by og vi kan tilby overnatting på kulturskolen såfremt noen foreldre kan gå brannvakt på natten.

 

Pris og påmelding:

Selve kurset er gratis,  men det vil bli en avgift på felles mat.

Send påmelding til: tkri25@yahoo.no, tlf. 48 19 16 01

Påmeldingsfrist: Vi setter en frist 10.mars, men etternølere blir ikke avvist.

 

Med vennlig grovmessing-hilsen Tor Kristian R. Innbjør