Hvilket informasjonsbehov har styret i en drilltropp og hvor skal informasjonen ligge for at dere lett skal finne den?

For at vi best kan dekke deres behov inviterer vi dere til en digitalt samtale onsdag 15. november kl. 18.30. Møtet vil vare i ca en time. Fra NMF deltar seniorkonsulent IKT, Erlend Veland Thorsen, og prosjektleder for ny nettportal, Monika Heggem. I tillegg har vi med oss prosjektleder Odd-Erik Hopland Aare og strategisk rådgiver Truls Bergh fra Cure.

Både dere med styreverv i en drillklubb og de drilltroppene som er tilnyttet et musikkorps er velkommen til å delta!
Meld deg på via lenken og du får tilsendt møtelenke på mail når det nærmer seg!

Vil du lese mer om prosjektet eller har du tilbakemeldinger om dine behov til NMFs nye nettportal? Les mer om det her!