Det sier Ola Fredheim Haug som er en av de 25 dirigentene som har deltatt i Dirigentnettverket. Også Eldrid Ninive Andersen kjenner seg beæret over å ha vært med i nettverket.

– Dette har vært lærerikt og hyggelig. Jeg har fått et stort nytt nettverk og har kunnet bidra med mine arbeidsmetoder og suksessfaktorer i Kongsberg Guttemusikkorps. Det har absolutt utviklet meg som dirigent. I tillegg har jeg fått trukket fram det gode samarbeidet vi har med Kulturskolen i Kongsberg, en modell som burde kunne fungere også andre steder.

Det har absolutt utviklet meg som dirigent

Avsluttet arbeid

Dirigentnettverket i NMF har nettopp avsluttet sitt tre-årige arbeid. 25 skolekorpsdirigenter fra hele landet har utvekslet erfaring, diskutert fag i mindre grupper og kommet frem til nye metoder dirigenter kan jobbe etter. Gjennom nettverket av dyktige dirigenter har NMF samla kunnskap som vil komme til nytte for nåværende og nye skolekorpsdirigenter. (Dokumentet ligger lenger nede i artikkelen)

Deltakarar i Dirigentnettverket 2013-2015. Foto: Trond Korsgård

Deler av deltakerne i Dirigentnettverket 2013-2015. På bildet: Robert Solberg Nilsen, Ingolf Dragset, Dag Helle Bysting, Bjørn Sagstad, Arvid Anthun, Birgitte Grong, Jan Hofseth (bak), Sigurd Skramsett, Eldrid Ninive Andersen, Ola Fredheim Haug, Morten Øvrebekk, Trond Brenne, Roar Bjerkehagen, Thomas Carlsen, Clive Zwanswiniski. Foto: Trond Korsgård

Mangfoldig rolle

Skolekorpsdirigenten har en mangfoldig rolle. Han eller hun skal ikke bare være dirigent, men også blant annet bidra inn mot styret i korpset. Dirigentene i nettverksgruppen har hatt et mål om å lete etter suksessfaktorer som er viktige for å lykkes i korps. Korpsene trenger flere og bedre dirigenter, for aspiranter, juniorer og hovedkorps. Det er mye å hente på å utvikle gode skolekorpsdirigenter.

Musikantene fortjener den beste dirigenten

Dirigentens arbeidshverdag

– Nettverket har først og fremst utarbeidet et dokument som både beskriver det vi mener er en skolekorpsdirigents arbeidsoppgaver, ansvarsområder og arbeidssituasjon, med alle de kompetansekrav som følger med, og sett på de utfordringer dette gir i dirigentens arbeidshverdag, sier Ola Fredheim Haug.

I tillegg har de spilt inn sine synspunkter på dagens dirigentutdanning og opplæring, både de formelle utdanningene ved Norges musikkhøgskole og universitetene, og NMFs kurstilbud, med deres utgangspunkt i de reelle behovene de mener å se i skolekorpsene, f.eks det å være en god støttespiller for styret.

– Vi har også satt opp hovedinnholdet i Born to Play sitt opplegg for dirigentveiledning, sier Ola.

Fortjener den beste

Musikantene fortjener den beste dirigenten.

– Det skylder vi våre unge og ivrige musikanter, sier Andersen.

Hun håper arbeidet som er lagt ned de siste tre årene kan bidra til at flere ser viktigheten av å utvikle seg som dirigent, både for den ufaglærte og den faglærte.

– Og ikke minst at vi kan vise fram at jobben som skolekorpsdirigent for unger i alle aldre er både utfordrende og viktig, slik at vi kan rekruttere nye dirigenter, sier hun.

Når korps, musikanter, dirigent og styret er i felles utvikling, har man en lærende organisasjon.

Viktig arbeid

– Dette arbeidet er viktig fordi vi ser at det er en del mangler i skolekorps i forhold til kompetanse til dirigentrollen, både fra dirigentenes egne ståsted og fra de som sitter i styrer eller kulturskoler og som ansetter eller engasjerer dirigenter. Vi tror at mye av frafallsproblematikken kan skyldes dårlig eller uheldig ledelse både musikalsk og administrativt i skolekorpsene. Vi håper at innholdet i sluttdokumentet skal greie å belyse dette på en positiv måte, sier Ola Fredheim Haug.

Vi håper at innholdet i sluttdokumentet skal greie å belyse dette på en positiv måte

– Hvilket utbytte har du fått av å være med?

– Jeg har fått bryne meg på andres synspunkter og innfallsvinkler, noe som igjen har tvunget meg til økt refleksjon over egen praksis, både musikalsk, dirigentteknisk, sosialt og pedagogisk. Også har jeg fått mange nye venner og kjenner enda flere dyktige kollegaer etter dette arbeidet, sier Haug.

Det er nå arbeidet begynner

Nå er det å håpe at mange, både dirigenter, musikanter, kulturskolerektorer og styrevalgte leser sluttdokumentet og trekker lærdom eller reflekterer over det, og at NMF sitt videre arbeid med å styrke skolekorpsdirigenter over hele landet blir videreført.

– Vi mener at dokumentet inneholder mange gode tips, og beskriver en arbeidshverdag basert på suksessfaktorer vi har erfart. Det er jo nå arbeidet «utover» fra dirigentnettverket begynner, når vi er ferdige med det interne arbeidet. Det er nå vi håper å se at det vi har jobbet med også fanger andres interesse og nysgjerrighet, sier Haug.

Sluttdokument NMFs dirigentnettverk 2015

I dokumentet finner du anbefalinger for dirigent, korps og kulturskoler, samt retning for NMFs arbeid videre for norske skolekorps.

Det har vært mulig å starte og drifte nettverket takket være NMFs sponsoravtale med REMA 1000.