For det første gir korpsene barn, ungdom og voksne en unik mulighet til å utvikle musikalske ferdigheter. Gjennom regelmessig øving og deltakelse i konserter og konkurranser, får musikantene og drillerne opplæring som ikke bare fremmer musikalsk dyktighet, men også utvikler disiplin, samarbeidsevne og selvtillit. Slike ferdigheter er verdifulle både i og utenfor musikkens verden.

For det andre fungerer korpset som en sosial arena der medlemmene knytter vennskap og bygger relasjoner på tvers av alder og bydel. Dette bidrar til et sterkere og mer sammensveiset lokalsamfunn og i en tid der mange opplever ensomhet og utenforskap, tilbyr korpset et inkluderende miljø der alle kan føle tilhørighet.

For det tredje har korpsene en kulturell betydning, og er med å styrke lokal identitet og stolthet. Gjennom korpsets aktiviteter opprettholder vi tradisjoner og gir lokale innbyggere anledning til å oppleve og delta i kulturelle arrangementer og konserter. De løfter store og små feiringer og arrangement i lokalsamfunnet, som gir en ekstra dimensjon av glede og samhold for resten av befolkningen. Alt dette gjør i sum bydelene levende og mer attraktive.

Det er også viktig å merke seg at deltagelse i skolekorps har vist seg å ha positive effekter på barnas akademiske prestasjoner. Det å spille et instrument, lese noter og spille i ensemble trener hjernen og forbedrer de kognitive ferdighetene, samt bedring av hukommelse og kan muligens bidra i kampen mot demens. På bakgrunn av dette fikk Norges Musikkorps Forbund Mensa-prisen i 2023.

Til slutt vil vi understreke at korpsene trenger økonomisk støtte for å opprettholde og utvide sin virksomhet. Dette inkluderer midler til instrumenter, uniformer, instruktører og transport til arrangementer. Uten tilstrekkelig finansiering vil korpset slite med å opprettholde sitt tilbud. En økning i kulturskoleavgiften, hvor korpsene er blant de største kundene, rokker man ved bunnlinja til korpsene. Målet vårt har de siste årene vært å øke kapasiteten til kulturskolen i Ålesund, slik at man har plass til alle musikerne i kommunen, ikke bare noen få, slik situasjonen er i dag. Med kuttlista som foreligger kan det nesten virke som utopi, men korps, musikk og kultur er mer enn en hobby. Vi er med i samfunnsansvaret om å bygge medborgere, så har man egentlig råd til å bygge ned kulturen?

Med vennlig hilsen,

Caroline Sofie Bjørge, styreleder Norges Musikkorps Forbund Nordvest og Ingrid Sofie Nygaard, Daglig leder Norges Musikkorps Forbund Nordvest.