Haukerød skolekorps (HSK) har siden 1962 skapt musikkglede og begeistring med sin marsjering og spilling i Sandefjord. Korpsets verdier er «Holdning, Samhold, Kvalitet». Musikantene starter sin ferd i aspirantkorpset når de er mellom 8 og 11 år, før de etter ett år blir en del av juniorkorpset. Etter ca. to år her, blir de tatt opp i hovedkorpset. For tiden har vi ca. 45 musikanter.

Korpset øver og har sin base på Haukerød skole.

Vi har dyktige dirigenter i aspirantkorpset og hovedkorpset, og gode instruktører, samt et tett samarbeid med kulturskolen. Men pga. flytting, står vi fra høsten uten dirigent for juniorkorpset. Det håper vi DU vil bli!

Hvem er du?

Vi søker en som kan bygge videre på korpsets tradisjoner og i tillegg tilføre nye impulser. Du har relevant musikkfaglig og /eller pedagogisk utdanning og erfaring med korpsledelse og arbeid med barn. Relevant erfaring kan veie opp for utdannelse i noen grad.

Det er ønskelig at du har erfaring i instruksjon og ledelse av marsjering, men ikke et krav. Men aller viktigst er det at du har evnen til å inspirere og skape mestring hos musikantene våre!

Praktisk info:

 • Tiltredelse august 2021
 • Instruksjon vil i hovedsak foregå på Haukerød skole
 • Øvelser torsdager 17.00-18.30

Arbeidsoppgaver:

 • Dirigent for juniorkorpset til Haukerød skolekorps
 • Hovedansvar for planlegging og utførelse av juniorkorpsets øvelser og oppdrag
 • Delta på seminarer, konserter, turer og marsj-oppdrag
 • Samarbeid med aspirant og hovedkorps-dirigent om musikalsk utvikling for musikantene
 • Samarbeid og kommunikasjon med styret

Vi kan tilby:

 • Ivrige, unge musikanter
 • Et veldrevet korps med god økonomi
 • Aktive og engasjerte foresatte
 • Ryddig ansettelsesforhold

Stillingen utgjør ca. 18 % i henhold til standardkontrakt for dirigenter. Prøvetid på 6 måneder. Politiattest må fremlegges.

Vi lyser også ut stilling som hovedkorpsdirigent. Hvis ønskelig kan disse stillingene kombineres.

For spørsmål om korpset eller stillingen, ta kontakt med styreleder Thorny Cesilie Andersen på 48 11 21 38, eller leder@haukerodskolekorps.no

Søknad sendes: post@haukerodskolekorps.no innen 12. mai 2021