Under stevnet for voksenkorps i Kjøpsvik ønsker NMF Nord-Norge å gjøre stas på de korpsmedlemmene som har mer enn 30 års fartstid i korpset. Av hensyn til tidsbruk under markeringen kan vi ikke dele ut medaljer til medlemmer som har spilt kortere tid enn 30 år i korpset. Dette er snakk om runde hederstegn for de som har spilt mellom 30 – 60 år.

Ønsker ditt korps å hedre noen av medlemmene under stevnet ( 10 – 12. juni i Kjøpsvik), må dette søkes via våre nettsider, og navn på de som skal ha medalje må meldes inn til oss: nordnorge@musikkorps.no

OBS: Korpsene må selv sørge for å bestille inn/ søke om nødvendige hederstegn, men representanter fra NMFs regionstyre vil foreta den offisielle utdelingen under banketten, lørdag 11. juni.