– NMF Hordaland har vært opptatt av å skape forutsigbare og like rammer for korpsene. Vårt fokus har vært å jobbe mot fylkeskommunen og den største kommunen i fylket, Bergen.

– Hva konkret har skjedd med korpsenes rammebetingelser i Hordaland?

– I Bergen er det nå laget en egen plan for frivilligheten, og det er skriftlig nedfelt at når det bygges nye skoler og andre bygg som frivilligheten bruker, så skal frivillige lag og organisasjoner være med i prosessen. Dette er absolutt en riktig og viktig vei å gå, og jeg håper flere andre kommuner kan adoptere dette. Opprinnelig ønsket vi å få inn Standard for akustikk som en del av dokumentet, men vi lyktes ikke der.

– Bergen kommune har også et instrumentfond for skolekorpsene?

– Ja, Det har vi hatt siden 2007. Totalt er det snakk om 625 000 kroner. Her er NMF Hordaland inne og samarbeider med kulturkontorene om saksbehandlingen, og fungerer på mange måter som det statlige instrumentfondet. Askøy kommune har adoptert denne ordningen, og vi vil jobbe for at flere kommuner innfører sine kommunale instrumentfond. I tillegg er det en egen støtte til elitekorpsene i Bergen kommune på 100 000 kroner pr korps, i tillegg til at de som har vunnet NM skolekorps også har fått en støtte på rundt 25 000 – 30 000.

– Andre ting du vil nevne som er steg i riktig retning?

– Ja, NMF satser på dirigentutvikling, og Bergen kommune har bevilget penger til dirigentutvikling. Ellers kan jeg nevne at det også er laget en egen plan for amatørkulturen i Bergen kommune, en plan som gjelder ut 2017.

– Du er også bystyremedlem i Bergen og representerer Høyre der. Opplever du at velgerne er opptatt av kultur?

– Til en viss grad. Vi skal nå bygge kulturhus både i Fyllingsdalen og i Åsane. Dette har medført en del interessante diskusjoner. Fredag før valget er det også en politisk debatt om kulturens kår, den kommer veldig seint, men er lagt på det tidspunktet siden fredagen også er kulturnatt i Bergen.

– Noen oppfordringer til folk som ennå ikke har bestemt seg?

– Sjekk ut hvilke partier som er opptatt av korps og kultur. Og sjekk ut om det er personer som gløder for det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Husk å kumulere (sette x ved kandidater) personer som er opptatt av kultur, eller før på slengere fra et annet parti! Ellers vil jeg si at det frivillige kulturliv har mye å lære av idretten. Mange frivillige lag og organisasjoner sover i timen. Valgkamp må drives kontinuerlig!