Prøvekorps for dirigenter i år er Grenaderkorpset, Byneset Musikkorps og Trondheim Brassband

Påmelding gjøres her 

Utvidet frist: 2. januar