NMF Sør har gleden av å invitere til Hjertnesfestivalen 2022 i Sandefjord. Dette er Regionmesterskapet for skolekorps og voksenkorps, og mesterskapet er åpent for NMF Sørs medlemskorps.

Konkurransene foregår i Hjertnes kulturhus og Scandic Park hotell over to dager. Divisjonene blir fordelt mellom lørdag og søndag etter påmeldingsfrist.

Spørsmål kan rettes til musikkonsulent Christine Lillebø epost christine@musikkorps.no eller på telefon 918 62 956.

Konkurranse er verktøy for utvikling

Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er Hjertnesfestivalen også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.