NMF Sør har gleden av å invitere til Hjertnesfestivalen 2023 i Sandefjord. Dette er Regionmesterskapet for skolekorps og voksenkorps, og mesterskapet er åpent for NMF Sørs medlemskorps.

Hjertnesfestivalen foregår i Hjertnes kulturhus over to dager. Det blir konkurranse for voksenkorps lørdag, og skolekorps, aspirant- og juniorkorps søndag.

Nytt av året:
Vi har i flere år hatt svært god deltakelse i aspirant- og juniorklassen og ønsker å differensiere tilbudet noe. Vi har derfor justert bedømming og premiering for 4. divisjon skolekorps og aspirant-/juniorkorpsklassen. I 4. divisjon vil det bli plassering og pokal for 1.-3. plass, mens resterende deltakerkorps får deltakertrofé. I aspirant-og juniorklassen er alle vinnere og vil få utdelt trofé og en musikalsk pris.

I forbindelse med Hjertnesfestivalen 2023, inviterer vi også til konkurranse for ensembler lørdag 18. mars. Her finner du informasjon om Hjertnesfestivalen ensemblekonkurranse.

Spørsmål kan rettes til musikkonsulent Christine Lillebø epost christine@musikkorps.no eller på telefon 918 62 956.

Konkurranse er verktøy for utvikling

Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er Hjertnesfestivalen også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.