I forbindelse med Hjertnesfestivalen 2023, inviterer vi også til konkurranse for ensembler, lørdag 18. mars.

Ensemblespill og kammermusikk kan være en fin måte å utvikle korpset. En kan lage ensembler av rene instrumentgrupper, eller sette sammen ensembler på tvers. Det kan også være en mulighet for å gi en aldersgruppe et ekstra tilbud eller utfordring. Ensemblespill bidrar til at musikantene blir mer selvstendige, lærer seg å lytte og tar musikalsk initiativ. Dette vil også styrke samspillet i korpset. Vi håper at ensemblekonkurransen på Hjertnes bidrar til at flere korps prioriterer å øve kammermusikk i mindre ensembler.  Det er mulig å danne ensembler på tvers av korps.

Hjertnesfestivalen foregår i Hjertnes kulturhus over to dager. Det blir konkurranse for ensembler og voksenkorps lørdag, og skolekorps, aspirant- og juniorkorps søndag.

Spørsmål kan rettes til musikkonsulent Christine Lillebø epost christine@musikkorps.no eller på telefon 918 62 956.

Her finner du informasjon om Hjertnesfestivalen 2023 – regionmesterskap for skole-og voksenkorps