HordaAmatøren er en programkonkurranse fordelt på fire divisjoner der både brass- og janitsjarkorps deltar i samme divisjon.

BEDØMMING
Korpsene  blir rangert av hver enkelt dommer.
Det vil være 3 dommere som setter opp sin rangering. Plass-sifrene fra dommerne blir lagt sammen og korpset med lavest plass-siffer vinner konkurransen.
Dommerne vil sitte hver for seg og alle korps får dommerkommentarer. Se mer om bedømming under.

MUSIKKPUB/PREMIEUTDELING
Etter konkurransen blir det musikkpub og premieutdeling.
Det blir salg av alkohol (øl og vin) og mineralvann.
Alle under 18 år får eget bånd og vi oppfordrer korpsene til å se til at mindreårige blir ivaretatt.

DIVISJONSINNDELING
Konkurransen er delt inn i følgende divisjoner:
Elitedivisjon, 1.divisjon, 2. divisjon og 3. divisjon.
Korpsene velger selv hvilken divisjon de ønsker å delta i.

SPILLETID
Hvert korps kan fremføre et program på maksimalt 25 minutter fra første til siste tone.