18. og 19. april arrangeres Hordablæsten i Grieghallen. Her blir det konkurranse for juniorkorps, skolekorps, generasjonkorps, solister og ensembler. Det blir også et eget aspirantseminar for de yngste musikantene.

Programmet for Hordablæsten publiseres også på appen program.no

Arrangør
Arrangementet er i regi av NMF Hordaland.

Spilletid
1. Divisjon inntil 17 minutter
2. og 3. Divisjon inntil 15 minutter
Generasjonskorps inntil 15 minutter
Juniorkorps inntil 13 minutter
Ensembler inntil 8 minutter
Solister født 2001-2007 inntil 8 minutter
Solister født 2008 eller seinere inntil 5 minutter

Spilletid regnes fra første til siste tone, inklusive pauser mellom stykkene. Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen går over tillatt spilletid. Tidsoverskridelse kan medføre poengtrekk.

NB! Det er satt en begrensning i antall deltakere til 35 i alle klasser for solister og ensembler. Deltakere som er medlem av NMF vil få prioritet. Vær derfor tidlig ute med påmelding, her er det førstemann til mølla!

Billettsalg
Billettsalg lørdag: Ved sekretariatet i Peer Gynt og Bergen Private Gymnas.
Billettsalg søndag: Ved sekretariatet i Peer Gynt og hovedinngang Grieghallen.
Billetter til festkonsert selges kun i sekretariatet i Peer Gynt.

Festkonsert
Festkonserten foregår i Griegsalen søndag 19. april kl.19:00, og avsluttes med premieutdeling. Ved påmelding kan man bestille billetter til festkonserten. Ettersom Griegsalen har et begrenset antall plasser, vil teknisk arrangør fordele billettene på alle korps dersom total bestilling overstiger Griegsalens kapasitet. Musikanter har her førsteprioritet foran voksne. Korpsene oppfordres derfor til å ikke bestille flere billetter enn det en har et reelt behov for. Billetten koster kroner 50,- for påmeldte deltakere, kroner 100,- for øvrige. Vær obs på at fakturerte billetter til festkonserten ikke refunderes.

Priser til utdeling på festkonserten:

Årets miljøskaper 2019
I regi av NMF Hordaland. Søknadsfrist er 31. desember 2019. Vinneren mottar diplom og kr 5000,-

Årstad Musikkorps solistpris
I regi av Årstad musikkorps og NMF Hordaland. Prisen deles ut til vinner av eldste solistklasse som er medlem av et skolekorps. Prisen består av et diplom og kr 5000,-

Utstyr
Piano og lydanlegg for avspilling av lydfiler er tilgjengelig i alle solistklasser. NB! Dersom akkompagnementet er opptak, må dette tas med som en lydfil på et avspillingsmedium med mini-jack utgang (f.eks mobiltelefon med lydavspiller). (CD-spiller vil ikke være tilgjengelig på konkurranserommene)

Akkompagnatør må skaffes for egen regning, og av arrangement-tekniske hensyn oppfordres alle til å skaffe denne allerede ved påmelding. På grunn av utfordringer rundt spilleplan og tidsplan, er det satt en maksgrense på 30 solister per akkompagnatør. Husk derfor å melde inn riktig navn på akkompagnatør ved påmelding!

Slagverk
Liste med tilgjengelig slagverksutstyr i korpskonkurransene blir tilgjengelig for påmeldte korps i god tid før konkurransen.

Notestativ
Arrangør stiller med notestativ både i oppvarmingsrom og på konkurransescenene.