15. og 16.april  arrangeres Hordablæsten 2023  i Grieghallen og Bergen Private Gymnas
Her blir det konkurranse for skolekorps, generasjonkorps, solister og ensembler.
Det blir også et eget aspirantseminar for de yngste musikantene med Irene Renate Graven som musikalsk leder.

Arrangør
Arrangementet er i regi av NMF Hordaland og teknisk arrangør Ytrebygda Skolekorps og Skjold skoles musikkorps.
I tillegg har vi med oss Samnanger skulemusikklag og Krohnengen skoles Musikkorps som teknisk hjelp.

Spilletid
1. Divisjon inntil 17 minutter
2. og 3. Divisjon inntil 15 minutter
Generasjonskorps inntil 15 minutter
Juniorkorps inntil 13 minutter
Ensembler inntil 8 minutter
Solister født 2004-2009 inntil 8 minutter
Solister født 2010 eller seinere inntil 5 minutter

Spilletid regnes fra første til siste tone, inklusive pauser mellom stykkene. Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen går over tillatt spilletid. Tidsoverskridelse kan medføre poengtrekk.

NB! Vi tar forbehold om at det kan bli for stor påmelding i enkelte klasser og det er derfor satt en begrensning i antall deltakere til 35 i alle klasser for solister og ensembler. Deltakere som er medlem av NMF vil bli prioritert. Vær derfor tidlig ute med påmelding, her er det førstemann til mølla!

Festkonsert
Festkonserten spilles av Hordaland ungdomskorps søndag  16.april og avsluttes med premieutdeling. Ved påmelding kan man bestille billetter til festkonserten. Ettersom salen har et begrenset antall plasser, vil  billettene bli fordelt på alle korps dersom total bestilling overstiger salens kapasitet. Musikanter har førsteprioritet foran voksne. Korpsene oppfordres derfor til å ikke bestille flere billetter enn det en har et reelt behov for. Billetten koster kroner 50,- for påmeldte deltakere, kroner 100,- for øvrige. Vær obs på at fakturerte billetter til festkonserten ikke refunderes.

Priser til utdeling på festkonserten:

Årets miljøskaper 2022
I regi av NMF Hordaland. Søknadsfrist er 05. februar 2023.
Vinneren mottar diplom og kr 5000,-

Årstad Musikkorps Solistpris
I regi av Årstad musikkorps og NMF Hordaland.
Prisen deles ut til vinner av eldste solistklasse som er medlem av et skolekorps. Prisen består av et diplom og kr 5000,-

Utstyr
Piano og lydanlegg for avspilling av lydfiler er tilgjengelig i alle solistklasser. NB! Dersom akkompagnementet er opptak, må dette tas med som en lydfil på et avspillingsmedium med mini-jack utgang (f.eks mobiltelefon med lydavspiller). (CD-spiller vil ikke være tilgjengelig på konkurranserommene)

Akkompagnatør må skaffes for egen regning, og av arrangement-tekniske hensyn oppfordres alle til å skaffe denne allerede ved påmelding. På grunn av utfordringer rundt spilleplan og tidsplan, er det satt en maksgrense på 30 solister per akkompagnatør. Husk derfor å melde inn riktig navn på akkompagnatør ved påmelding!

Slagverk
Liste med tilgjengelig slagverksutstyr i korpskonkurransene blir tilgjengelig for påmeldte korps i god tid før konkurransen.

Notestativ
Arrangør stiller med notestativ både i oppvarmingsrom og på konkurransescenene.