Det blir som mange andre konkurranser en digital versjon av Hordablæsten 2021.
Deltakerkorpsene sender inn videopptak som dommerne lytter til og skriver kommentarer til.

Lørdag 24. og Søndag 25.april blir opptakene gjort tilgjengelig for deltakerkorpsene slik at de kan høre sin egen og andres fremførelser.
Premieutdelingen blir i zoom søndag 25.april