Hordaland Ungdomskorps (HUK) er et janitsjarkorps som består av ca 60 musikanter i alderen 14 – 19 år fra hele Hordaland. I 2018-2019 har korpset fem helgesamlinger. Som avslutning på sesongen blir det regionkorpstreff på Lillestrøm i april.

Administrative ledere på samlingen: Christian D. Larsen og Kåre Stokke
Dirigent: Arvid Anthun
Teknisk arrangør: Os Musikkforening

Informasjon om samlingen sendes på e-post til musikanter og foresatte.