Årets deltakere var regionkorpsene fra Trøndelag, Nordland, Hordaland, Rogaland – og Øst (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud).

Medlemmer av regionkorpsene møtes annethvert år til musikalsk dyst. Målet er å møte likesinnede på tvers av landet, for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon. Framføringa inneholder et pliktnummer og et stykke skrive av en norsk komponist.

HUK ble altså kåret til vinner, mens alle korpsene fikk dommerkommentarer. I tillegg ble RØST (Regionkorps Øst) kåret til å ha spilt beste versjon av pliktnummeret, «Under Blågul Fana» av V. Widkvist. Det ble også delt ut solistpris og gruppepris. Her var vinnerne henholdsvis Euphonium-solisten i Hordaland UK og saxofongruppen i Rogaland UK.

Prisene ble utropt etter en feiende flott festkonsert av HMK Gardes Musikkorps.

HUK på scenen

HUK på scenen