– Dette er en fantastisk dag. Betydningene av forsvarskorpsene i lokalsamfunnet er uvurderlig stor. Helt fra skole- og voksenkorpsene, kulturskolene og til de militære funksjonene har militærmusikerne en viktig rolle. Både som profesjonelle musikere, forbilder, som instruktører og dirigenter for de lokale korpsene. Hele musikk- og kulturlivet er helt avhengig av denne ressursen, sier Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorps Forbund.

Forsvarets Musikk bidrar til et samspill mellom Forsvaret og det sivile samfunn og sikrer en bred folkelig forankring av Forsvaret.

Arbeiderpartiet har spilt en viktig rolle i forliket for langtidsplanen for forsvaret. Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet har helt fra starten av vært tydelig på at Forsvarets Musikk må opprettholdes og videreføres og har kjempet for dette i forhandlingene.

– Vi er svært glade for den drahjelpen vi har fått inn i forhandlingene om bevaring av Forsvarets Musikk, sier Hirsum Lystad.

– Jeg er så utrolig glad på vegne av korpsbevegelsen og musikk- og kulturlivet i Norge. Et rungende HURRA! Gratulerer med dagen til alle som har bidratt – en varm takk til korpsbevegelsen som har stilt opp i hele Norges land, skriver presidenten på sin Facebook-side.

Les Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) sin kommentar til langtidsplanen for forsvaret.