OPPDATERING 11. september:

Høsten er her, og vi har blitt nødt til å avlyse enkelte av våre aktiviteter. Andre går i justert format. Sjekk status lenger ned!

Aktivitetene våre

Regionens aktiviteter har dessverre blitt sterkt påvirket av korona. I fanene under finner du en oversikt over hva som skjer fremover, og status for disse. Merk: Dette er ikke en fullstendig liste over alle våre aktiviteter, men snarere en oppdatering på dagens status. Vi planlegger også ytterligere aktiviteter, så følg med!

Hele aktivitetskalenderen finner du her: musikkorps.no/arshjulost

Hilsen fra daglig leder i regionen: Vi har alle vært gjennom en utfordrende tid, der avlysninger og smitteverntiltak brått tok over for våre planlagte aktiviteter. Det ble en spesiell vårsesong i år. Men, jeg har tro på at vi i korpsbevegelsen kan komme styrket ut av dette hvis vi er gode framover på å formidle at korps er verdens beste hobby.

Selv om det blir en litt annerledes nasjonaldag i år, vil korpsene være enda mere synlige og verdsatt enn noen gang der det spilles og drilles, og sterkt savnet der man av naturlige årsaker må avlyse.

I løpet av de siste ukene har regionens tillitsvalgte og stab ringt alle medlemskorpsene, for å lytte til hvordan de opplever denne ekstraordinære situasjonen. Historier om sære øvingsløsninger, bekymring rundt økonomi og rekruttering, og et håpefullt blikk mot fremtiden er den generelle opplevelsen vi sitter igjen med – i tillegg til mange hyggelige samtaler med korps-ildsjeler.

Nå er både korpsene og NMF Øst opptatt av å se fremover. I styremøtet i juni vil regionstyret drøfte tiltak og muligheter basert på tilbakemeldingene fra korpsene.