Alt 1: 

Føre frammøte i Korpsdrift – systemet regner da ut hvilke medlemmer som har nok frammøte, og hvor mange timer som skal registreres i rapporten. (Se fremgangsmåte under)

Alt 2: 

Føre frammøte utenfor Korpsdrift – korpset fører frammøte og regner ut (manuelt) hvilke medlemmer som har nok frammøte (de som ikke har nok frammøte skal IKKE tas med i rapporten) og hvor mange timer korpset har øvd i rapporterings-perioden. (Se fremgangsmåte under)