ImPULSE kan benyttes til samspill innad i korpset og inkludere nye i korpsaktiviteten ved å tilby gode korps- og musikkopplevelser til flere.

I ImPULSE får drillere, musikanter og elever utfolde seg sammen  i sang, spill og dans! Samarbeid i lokalmiljøet og finn gode arenaer for å gjøre ImPULSE sammen!  Alle kan forberede seg hver for seg – i klasserommet, gymsalen, øvelokalet, på kulturskolen og hjemme. Hva med å gjøre det sammen på FN-dagen,  skoleavslutningen, korpskonserten, kulturskoleshowet, nabolagskonserten osv?

Med ImPULSE er det lagt opp til at man kan benytte komp slik at man kan fremføre med trøkk uansett besetning.

Pedagogisk materiell:

  • ImPULSE – Musikkvideo
  • Instruksjonsfilmer
  • Lydfiler med Kongelige Norske Marines Musikkorps
  • Noter

Verket er arrangert av Odd-Erik Nordberg og består av tre deler. Koreografien er utviklet av Beret R. Stølen i samarbeid med NMFs aspirant Thulani Maluleka og Odd-Erik Nordberg.

Del 1 Trommemarsj
Del 2 Hamba Nathi/Tyven Tyven
Del 3 Trommesolo

Hamba Nathi er et arrangement i NMFs Alle spiller-portefølje og skal fungere som brobygger mellom de som har lite eller ingen erfaring fra korps og de med erfaring fra å spille i korps. Verkene legger til rette for at nye medlemmer kan bli inkludert og umiddelbart oppleve læring, mestring og gleden av å delta i samspill med andre.

oppleve læring, mestring og gleden av å delta i samspill med andre

ImPULSE i korps
ImPULSE i kulturskole
ImPULSE i skole/SFO/AKS

Her finner du flere Alle spiller-arrangement.

Har ditt korps benyttet seg av materialet fra ImPULSE eller planlegger å gjøre det? Da ønsker vi å høre fra deg:

[popup_trigger id=»49882″ tag=»a href»]Navn på korps og kontaktperson[/popup_trigger]

ImPULSE er produsert med støtte fra KAVLI,  Bufdir og Norsk musikkråd.