Siste side av brevet ligger et medisinskjema som må fylles ut og tas med ved oppmøte. Det er også viktig at alle har med seg kontaktinformasjon til foresatte. Denne informasjonen kan også fylles ut i medisinskjemaet, selvom deltakeren ikke har allergier/ tar medisiner eller trenger ekstra tilsyn.

Informasjon om kurset finner du her: Sommerkurs i Nordvest

Har dere spørmsål, send en mail til nordvest@musikkorps.no

Samtykkeskjema

Samtykke fra foresatte NV

Medisinskjema

Medisinskjema

Gult kurs

Deltakarbrev gult sommarkurs Molde 2015
Deltakarbrev gult sommerkurs Ålesund 2015
Deltakarbrev gult sommarkurs Nordfjordeid 2015

Rødt kurs

Deltakarbrev rødt sommarkurs Molde 2015
Deltakarbrev rødt sommarkurs Nordfjordeid 2015

Musikkveka

Deltakarbrev Musikkveka 2015

Grått kurs

Info grått sommerkurs Ørsta 2015