Vi viser til tidligere informasjon vedrørende flytting av dato for Nordvesten Møre og Romsdal 2019/ Tomra Ørskogfestivalen. Det viser seg at dette beklageligvis skapte problemer for flere av skolekorpsene. Vi har derfor i samråd med teknisk arrangør, Ørskog Brass og regionstyret i NMF Nordvest besluttet å gå tilbake til opprinnelig helg. Arrangementet gjennomføres i ID-huset i Brattvåg. Nordvesten Møre og Romsdal for skolekorps arrangeres lørdag 16. mars og Tomra Ørskogfestivalen for voksenkorpsene søndag 17. mars. Vi beklager eventuelle ulemper dette har medført for våre medlemmer.